Home

พิธียกฉัตร พระเจ้าล้านตื้อประธาน

180262

วันจันทร์ ที่18 กุมภาพันธ์ 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ร่วมพิธียกฉัตร พระเจ้าล้านตื้อประธาน ในพระอุโบสถ
ณ วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1