Home

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562

001


วันพฤหัสบดี ที่7 กุมภาพันธ์ 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1