Home

เข้าร่วมรับฟังรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ"

060262

วันพุธ ที่6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.
นายประถม เชื้อหมอ ผอ สพป.พะเยา เขต1
นำข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด สพป.พะเยา เขต1
เข้าร่วมรับฟังรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ"
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1