Home

การฝึกอบรมการพัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

040262


วันจันทร์ ที่4 กุมภาพันธ์ 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
ตั้งแต่วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจำกัด

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1