Home

ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NET พร้อมให้กำลังใจคณะทำงานและนักเรียน

2 30262

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะทำงานและนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้
ณ สนามสอบสอบO-NET โรงเรียนต่างๆ