Home

"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้" (Open hourse of academic learning)

310162

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
น.ส. ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้"
(Open hourse of academic learning)
ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล อ.เมือง จ.พะเยา สังกัด สพป.พะเยา เขต1
พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนและมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับครู และนักเรียน