Home

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดศรีโคมคำ

280162

ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
น.ส.ลาวัลย์ ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1
นำคณะข้าราชการของ สพป.พะเยา เขต1
เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา
ตามติมหาเถรสมาคม โดยกำหนดจัดพิธีทุกวันที่๒๘ ของเดือน

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1