Home

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2562

240162

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต1
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่24 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องสโมสรข้าราชการและลูกจ้าง สพป.พะเยา เขต1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1