Home

ประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 13/59

20.12.591ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2559 ณ  ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2559