Home

แสดงความยินดี

19.12.59นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 แสดงความยินดี กับ ดร.ปรีชาญ  คำปินไชย ซึ่งมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2559