Home

การประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2559

131225591204
การประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 โดยนายชำนาญ        ม่วงศรีศักดิ์ ผู้แทนใน กศจ. เป็นประธาน และ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการ ในการประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมดอยหนอก