Home

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนภูกามยาว

 
81225591702
 
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต1
เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง