Home

ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2559

31225591539

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8

ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามการคัดเลือกบุคคล

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2559

เขตตรวจราชการที่ 16

และ นายศรีชัย  พรประชาธรรม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559