Home

การดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2559

31225591112

การคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา  โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือกทั้งหมดจำนวน 73 คน