Home

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

21225591551
 
นายสุขุม  พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำปาทอง