Home

ประชุม video conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

2.12.59สพฐ. กำหนดจัดประชุม  video conference  เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)   ในการนี้ สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมประชุม video conference นำโดย นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เข้าร่วมรับฟัง  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สพป.พะเยา  เขต 1