Home

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

1.12.591นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำข้าราชการใน สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  วัดศรโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2559