Home

พิจารณาคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ตำแหน่งครูผู้สอน)จ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

1122560

นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

พิจารณาคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ตำแหน่งครูผู้สอน)จ้างเหมาบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต 1