Home

จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (ทำดีด้วยใจ)

2411255930
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทางศาสนา อธิษฐานสงบนิ่ง ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา 
ตั้งใจดี และเขียนข้อความที่ตั้งใจทำความดีลงบนกระดาษรูปหัวใจ  
ภาคเช้า ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
และภาคบ่าย ณ สพป.พะเยา เขต 1
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙