Home

จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (ทำดีด้วยกาย)

 
241125591852
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา
 จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 
ทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณอาคาร  สถานที่ โต๊ะทำงาน   ณ  สพป.พะเยา เขต 1 
 และลูกต้นไม้ของพ่อ  พร้อมแปรอักษรเลข ๙   ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙