Home

ประชุมกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา

9825601112
นายสุขุม พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยาเขต1รักษาราชการแทนผอ.สพป.พะเยา เขต1
พร้อมด้วยนางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผอ.สพปพะเยาเขต1 
นำทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมประชุมกาแฟยามเช้า
ซึ่งเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาอย่างไม่เป็นทางการ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา