Home

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี59

14.11.59นายสุขุม  พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำข้าราชการใน สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2559