Home

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

11.11.59นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ชี้แจงให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ณ สพป.พะเยา เขต 1 เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2559