Home

ประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 3/60

14.3.60สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัด (ศาลากลางจังหวัดพะเยา) เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2560