Home

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 2

13325601617

สพป.พะเยา เขต 1 นำโดย นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 2 วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง