Home

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีคนรินทร์ พะเยา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

10325601944

โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
พะเยาในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 
และข้าราชการ เข้าเฝ้ารับเสด็จ
 
  ขอบคุณ cr.ภาพจาก สพม.36