Home

การประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 2/2560

932560

นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ผอ.สพป.พะเยา เขต เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพป.พะเยา เขต ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปาทอง