Home

ทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559

8.3.60นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พบปะข้าราชการครูในสังกัดที่คุมสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2560