Home

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน "พลังเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติด"

6325601900
นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน
 "พลังเยาวชนแกนนำป้องกันยาเสพติด"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 -9 มีนาคม 2560 
ณ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดย ศูนย์อำนวยการห้องกันและปรามปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา