Home

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) แทนตำแหน่งว่าง

6325601320
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค (2) แทนตำแหน่งว่าง สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ครั้งที่ 1/2560
ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพป.พะเยา เขต