Home

รับชมการถ่ายทอดสดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครู แบบ Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560

28225601520
 
นายสุขุม  พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
และนายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ทีมศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา
รับชมการถ่ายทอดสดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาครู
แบบ Professional Learning Community (PLC)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   ตั้งแต่เวลา 8:00 น. จาก โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1