Home

ประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 2/60

28.2.60นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2560