Home

ประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 4

27.2.601นายสุขุม  พรหมเสน รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานการประเมินกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2560