Home

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

25.2.60นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนปิยมิตร อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560