Home

การแข่งขันกีฬาสี “อนุบาลพะเยาสัมพันธ์”2560

 
 
2122560
นายณัฐพล  สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1      
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “อนุบาลพะเยาสัมพันธ์”
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพะเยา