Home

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 และ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

20.2.601นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 และ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมดอยหลวง เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์ 2560