Home

พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

20.2.60นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีของ กศจ.พะเยา ณ ห้องประชุมจำปาทอง เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์ 2560