Home

ประชุม อกศจ.พะเยา ครั้งที่ 2/60

17.2.60สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2560  ณ  ห้องประชุมดอยหนอก