Home

กิจกรรมมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า

162256019
 
นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พร้อมด้วยนายณรงค์  ศรีเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านร่องห้าและคณะข้าราชการครู ให้การต้อนรับ                       พลตำรวจตรีพิทยา ศิริรักษ์  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 (ปป1) และคณะ
ซึ่งเดินทางมามอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา
ณ  โรงเรียนบ้านร่องห้า   ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560