Home

มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต๋อม

1632560
 
นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พร้อมด้วยนายสิงหา  ขวัญตน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมและคณะข้าราชการครู ให้การต้อนรับ                     พลตำรวจตรีพิทยา ศิริรักษ์  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 (ปป1) และคณะ
ซึ่งเดินทางมามอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านต๋อม   ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560