Home

เพชรบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน

15.2.60คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดย นายสุรจิต  สุขกันตะ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.พะเยา เขต 1 โดย นายบรรพ์  ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2560