Home

การประชุมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการรับนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560

 
1422560
นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในการประชุมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการรับนักเรียน
นักศึกษา และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมดอยหลวง สพป.พะเยา เขต 1