Home

เวียนเทียนทางน้ำ

11.2.601นายณัฐพล  สุวรรณลพ  รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นำข้าราชการใน สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมเวียนเทียนทางน้ำ ณ วัดติโลกอาราม เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธื 2560