Home

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

5.2.60นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560