ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น.นายทศพร จันทร์เนตร รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง และโรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพิ่งจะไปเรียนรวม ในภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีนักเรียนจำนวน 24 คน โรงเรียนหลักมีนักเรียน 63 คน รวมแล้วจะมีนักเรียน 87 คน