ติดต่อเรา

   กลุ่มนโยบายและแผน

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

   ที่ตั้ง 598 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

   หมายเลขโทรศัพท์ : 054-887204 ต่อ 27

   หมายเลขโทรสาร : 054-887202