หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner
Banner
Banner
Banner

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week23
mod_vvisit_counterLast week95
mod_vvisit_counterThis month263
mod_vvisit_counterLast month349
mod_vvisit_counterAll days54757

We have: 6 guests online
Your IP: 54.145.38.157
 , 
Today: Jun 24, 2019

เข้าสู่ระบบงานพัฒนาบุคลากร PDF Print E-mail

 ชยวฒน

นายชัยวัฒน์  พรินทรากุล 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 31 

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เป็นลำดับที่ 2

       2. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

       3. งานพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ของผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 

       4. งานสนับสนุนพัฒนาลูกจ้างประจำแกนนำระดับประถมศึกษา

       5. งานประสานโครงการกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

       6. งานไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา

       7. งานการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง (ID – Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       8. งานพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

       9. งานการพัฒนาอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (The Train)

       10. งานประเมินผล  สรุปผล  รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

       11. ประสานงานการฝึกอบรม/พัฒนา  ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

       12. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

       13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพัชริน  ศุภกิจโกศล ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 มลนอย

นางพัชริน  ศุภกิจโกศล  

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 33 

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. งานลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

       2. งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            2.1 งานขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี

            2.2 งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการดีเด่นในระดับต่าง ๆ

       3. งานอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาศึกษาต่อและวิจัยภายในประเทศ ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่น

       4. งานพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา งานฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

            4.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)

            4.2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มสาระร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

            4.3 การพัฒนาครูประจำการที่สอบไม่ตรงตามวุฒิ

       5. งานประสานงานโครงการร่วมกับกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ระดับปฐมวัยตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

       6. งานฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยระดับ E-Training ผ่านระบบ Guru online  ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

       7. งานไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

       8. ประสานงานการฝึกอบรม/พัฒนา  ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

       9. งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ

       10. งานการลาทุกประเภท (ผู้บริหารสถานศึกษา)

       11. การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ

       12. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

       13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายชัยวัฒน์  พรินทรากุล ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย