หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner
Banner
Banner
Banner

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week25
mod_vvisit_counterLast week95
mod_vvisit_counterThis month265
mod_vvisit_counterLast month349
mod_vvisit_counterAll days54759

We have: 7 guests online
Your IP: 54.145.38.157
 , 
Today: Jun 24, 2019

เข้าสู่ระบบงานสรรหาฯ PDF Print E-mail

 04

นางวิมล  หอมถาวร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 23 

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เป็นลำดับที่ 3

       2. ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ข. และตามมาตรา 38 ค (1) (2)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้

           2.1 งานสอบคัดเลือก การคัดเลือก

           2.2 งานบรรจุและแต่งตั้ง

           2.3 งานย้ายและแต่งตั้ง

           2.4 งานเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง

           2.5 งานให้โอน/รับโอนข้าราชการทุกตำแหน่ง

           2.6 งานการรักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร

           2.7 งานรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหาร

           2.8 งานลาออกและงานบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์

       3. งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

       4. งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

       5. งานบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ

       6. งานปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ

       7. งานเกษียณอายุลูกจ้างประจำ

       8. งานขออนุเคราะห์ประสานงานการต่ออายุวีซ่า  และขอรับใบอนุญาตทำงาน การประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       9. การรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       10. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ / ก.พ.7 

       11. ปฏิบัติหน้าที่แทน และนางวิไลวรรณ์  ขันคำ  ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางวิไลวรรณ์  ขันคำ 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 28 

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. งานลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

       2. งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูทำหน้าที่วางแผนการดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

       3. งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนมีหน้าที่วางแผนการดำเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

       4. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       5. งานอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก

       6. งานสั่งให้ข้าราชการครูพ้นจากการเตรียมความพร้อมจากตำแหน่งครูผู้ช่วย

       7. งานสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง นักศึกษาทุนตามโครงการพิเศษต่าง ๆ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       8. งานลาออกและบรรจุกลับเข้ารับราชการครูสายงานการสอน

       9. งานสรรหาและเลือกสรร รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ

       10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวิมล  หอมถาวร ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       11. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

       12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย