หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner
Banner
Banner
Banner

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week26
mod_vvisit_counterLast week95
mod_vvisit_counterThis month266
mod_vvisit_counterLast month349
mod_vvisit_counterAll days54760

We have: 8 guests online
Your IP: 54.145.38.157
 , 
Today: Jun 24, 2019

เข้าสู่ระบบงานวางแผนอัตรากำลังฯ PDF Print E-mail

 

นางสายสุนีย์  ไก่งาม 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 27

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. งานวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

       2. งานส่งเสริมการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยะฐานะ

       3. การดำเนินงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะ ครูชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

       4. งานดำเนินการให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

       5. งานดำเนินการให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

       6. งานสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ

       7. การดำเนินงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  (สายงานบริหารสถานศึกษา)

       8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจินดา  ใจเดียว  ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       9. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

       10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

02

นางจินดา  ใจเดียว 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 30 

    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

       1. งานลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

       2. การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       3. จัดทำทะเบียนสถิติ ข้อมูล สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

       4. งานการวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจำเป็น ความต้องการ ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังสถานศึกษา

       5. งานกำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

       6. งานประสานการจัดทำระบบข้อมูล

       7. งานควบคุมกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

       8. งานสำรวจและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

       9. งานดำเนินการตามมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

       10. งานดำเนินการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (ตำแหน่งว่าง) ของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

       11. งานปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสายงานข้าราชการครู (ตำแหน่งว่าง)

       12. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสายสุนีย์  ไก่งาม  ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       13. งานให้บริการและรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/ก.พ. 7

       14. การขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งหรือปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

       15. งานการขออนุญาตการลาของข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล

       16. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสายสุนีย์  ไก่งาม  ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

       17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย