top
logo

เข้าระบบNews


บุคลากรกลุ่มอำนวยการ PDF พิมพ์ อีเมล

 

 
 
 
 alt
 
 
นายณัฐพล  สุวรรณลพ 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
กำกับติดตามงาน กลุ่มอำนวยการ
 

 

 

alt
นางชไมพร  ปวงคำ
  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

 
alt
 
นางอัมพวรรณ  ไข่ทา
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพ็ญพเยาว์ พรินทรากุล
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์   งานประสานราชการ

 alt

นางสาวบุปผา  ต่อเชื้อ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

   alt

นางวณิชชา  อยู่สบาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ช่วยราชการจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
 

bottom

Copyright © 2011 All Rights Reserved.Site designed,developed & mentinance by Singnarin .